شرکت آریا گستر اسپادانا

آموزش منشی های دفاتر شرکت گاز استان گیلان

آموزش مدیران ستاد بانک مسکن

دوره مهارت های ارتباطی در رشت

دوره VIP مهارت های ارتباطی

آموزش مسئولین دفاتر شرکت گاز استان گیلان

مهارت های ارتباطی در سازمان

آموزش سازمانی بیمه رازی استان گیلان

آموزش سازمانی مجموعه ساختمانی ماحی

همایش توانمندسازی سازمانی

آموزش مهارت های ارتباطی

دوره مهارت های ارتباطی

دوره بازاریابی و فروش در صنعت مد و فشن

مصاحبه شاهین ربیعی در برنامه پایش

سمینار خودشناسی و مهارت های ارتباطی

شروع فعالیت

بازاریابی تلفنی

مهارت های ارتباطی

دوره مهارت های ارتباطی