مبتکر مدل رفتاری بنزی
Shahin Rabiee

مدرس و مشاور کسب و کار

خدمات ما برای شما

آموزش سازمانی، تیم سازی فروش، پیاده سازی و مشاوره دیجیتال مارکتینگ

آموزش سازمانی

آموزش های سازمانی طبق نیاز سنجی و درخواست سازمان ها برگزار می شود.

تیم سازی فروش

ایجاد ساختار فروش، مدیریت، استراتژی فروش و هدف گذاری فروش در خدمات مشاوره

مجری طراحی وب سایت

پیاده سازی و اجرای دیجیتال مارکتینگ، وب سایت و شبکه های اجتماعی جهت تجارت الکترونیک

آموزش سازمانی